Implementace Modelu excellence EFQM na Krajském ředitelství policie Severočeského kraje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Implementace Modelu excellence EFQM na Krajském ředitelství policie Severočeského kraje
Autor práce:
Krejčí, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Plášková, Alena
Osoba oponující práci:
Valha, Oldřich
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce popisuje aplikaci Modelu excellence EFQM a plnění těchto požadavků v dané organizaci. Součástí práce je analýza plnění kritérií, jejich vyhodnocení, identifikace silných stránek a příležitostí ke zlepšení.
Klíčová slova:
příležitosti; silné stránky; analýza ; Policie ČR; EFQM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2009
Datum podání práce:
20. 8. 2009
Datum obhajoby:
04.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
14215_Valha.pdf [139,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
18905_plaskova.pdf [33,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18905/podrobnosti