Audit zásob, Audit of inventories

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Audit zásob, Audit of inventories
Autor práce:
Mikulů, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Roubíčková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Černý, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou auditu zásob. Cílem diplomové práce je snaha vymezit pojem a význam auditu, dále pak přiblížit konkrétní auditorské postupy, které jsou následně aplikovány na jednu z položek rozvahy - zásoby. Zásoby v řadě účetních jednotek představují jednu z nejvýznamnějších součástí aktiv, v některých případech i existenční jistotu, v současném období celosvětového krizového vývoje.
Klíčová slova:
zásoby; audit zásob; audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 11. 2008
Datum podání práce:
25. 5. 2009
Datum obhajoby:
02.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16135_xmikp31.pdf [633,77 kB]
Oponentura:
13805_cernyvac.doc [75,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
16135_roubicko.pdf [81,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16135/podrobnosti