Čínska soft power v ázijskom regióne

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Čínska soft power v ázijskom regióne
Autor práce:
Janáková, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Druláková, Radka
Osoba oponující práci:
Knotková, Vladimíra
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Within the context of the foreign policy of the People's Republic of China, one hears frequently about Chinese "soft power". This work deals with Chinese soft power in three Asian subregions - Southeast Asia, Japan & South Korea and Central Asia - in order to verify to what extent can soft power be regarded a universal approach in Chinese foreign policy. After introducing the concept of soft power this work is aiming to explain the characteristics of Chinese soft power, define the potentials and limits of Chinese soft power resources and explain how soft power corresponds with China's general strategy of foreign policy. In order to create an image of Chinese soft power in each of the three subregions, I define the key soft power tools according to which I measure Chinese soft power: Bilateral and multilateral diplomacy, promotion of culture and language (mainly through Confucius institutes), education of foreign students at Chinese universities and foreign aid. The rest of work is an analysis of employment of these tools in the respective subregions.
Klíčová slova:
soft power; Central Asia; Japan and South Korea; Southeast Asia; China

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 6. 2009
Datum podání práce:
14. 12. 2009
Datum obhajoby:
21.01.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20900_xjanz07.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
13675_knotkova.pdf [83,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
20900_drulakr.doc [50,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20900/podrobnosti