Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Aplikácia bonitných a bankrotných modelov na zkrachovaných podnikoch CRYSTALEX a.s. a Sklárny KAVALIER a.s.

Autor práce: Frolo, Radovan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kolářová, Blanka
Osoba oponující práci: Kotáb, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikácia bonitných a bankrotných modelov na zkrachovaných podnikoch CRYSTALEX a.s. a Sklárny KAVALIER a.s.
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá popisom najdôležitejších bonitných a bankrotných ukazovateľov, ktoré posudzujú finančnú situáciu podniku. Hodnotia finančnú tieseň a predpovedajú prípadný krach spoločnosti. Práca následne analyzuje konkrétne ukazovatele, ktorými sú Beaverová profilová analýza, Altmanov index Alt83, Altmanovo Z-skóre, Tafflerov model, Beermanov test, index bonity, Králickov rýchly test (QUICKTEST), indexy IN a sústava bilančných analýz podľa R. Douchu na dvoch konkrétnych podnikoch. Týmito podnikmi sú CRYSTALEX a.s. a Sklárny KAVALIER a.s.. Z dôvodu, že tieto podniky sú v súčasnosti v konkurznom riadení, bude cieľom tejto práce analyzovanie týchto modelov a ich čiastkových ukazovateľov v intervale piatich rokov pred krachom podniku. A následné posúdenie príčin, ktoré viedli počas tohto obdobia k zániku podniku.
Klíčová slova: finančná tieseň; bonita; krach podniku; bankrot

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikácia bonitných a bankrotných modelov na zkrachovaných podnikoch CRYSTALEX a.s. a Sklárny KAVALIER a.s.
Překlad názvu: Aplication of financial standings and bankruptcy indexes on CRYSTALEX a.s. and Sklárny KAVALIER a.s.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This thesis deals with the description of the most important indexes of financial standings and bankrupcy indexes, which qualify the financial situation of a company. These indexes evaluate the financial distress and predict a relevant company failure. In the thesis there are concretized these specific indexes - Beaver profile analysis, Altman idex Alt83, Altman Z-score, Taffler model, Beerman test, bonity index, Kralicek QUICKTEST, IN indexes and R.Douch system of the balance analyses on two specific companies. CRYSTALEX a.s. and Sklárny KAVALIER a.s. are two specific companies in this case. On grounds of the fact, that these companies are in bankrupcy proccedings these days, the aim of this bachelor thesis will be to analyse models mentioned above and also analyse their partial indexes in the period of five years before bankrupt.In the next part of the thesis there is the examination of possible reasons, that could led to the bankrupcy in that period of time. Key-words: bonity, bankruptcy, financial distress, company failure
Klíčová slova: financial distress; bankruptcy; bonity; company failure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2009
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 21.01.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce19592_xfror02.pdf [1,33 MB]
Oponentura14048_xkotj28.pdf [32,94 kB]
Hodnocení vedoucího19592_kolb01.pdf [66,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/19592/podrobnosti