Desať rokov vlády Huga Cháveza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Desať rokov vlády Huga Cháveza
Autor práce:
Galová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Němec, Jan
Osoba oponující práci:
Nachtigallová, Mariana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The thesis describes the governance of Hugo Chavez in ten years period and compares it with the period which preceded his arrival. It focuses on institutional changes, changes in economic and social policy and foreign policy, particularly in the South American region itself. The thesis is describes process of consolidation of democracy in Venezuela since 1958, and changes that occured after the arrival of a man who was a few years ago a participant of attempts to topple the former government. The main subject of analysis of the thesis is the phenomenon of social and political polarization, the implementation of elements of participatory democracy and oil industry. The work points to changes from the neo-liberal state to the social state.
Klíčová slova:
democracy; populism; neoliberalism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2009
Datum podání práce:
30. 1. 2010
Datum obhajoby:
21.01.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19266_xgalv04.pdf [474,51 kB]
Oponentura:
10832_nachti.doc [58,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
19266_nemecj.doc [61,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19266/podrobnosti