Evropská územní spolupráce (přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Evropská územní spolupráce (přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje)
Autor práce:
Helebrantová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Tunkrová, Věra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The submitting final thesis deals with the Regional and Structural Policy and focuses on the third objective "European Territorial Cooperation". This is the objective with the lowest financial allocation and very often it stays out of the main interest. According to this, the thesis try to clear up the programmes, it also introduces concrete projects. The largest attention in the thesis is payed to cross-border cooperation, esp. to cross-border programmes in the South-Bohemian Region (Austria and Germany). In this part, there are also evaluated previous achievements and outlined prospective ways of cooperation with german-speaking neighbours.
Klíčová slova:
cross-border cooperation with Austria; European Territorial Cooperation; cross-border cooperation with Bavaria; Regional Policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 5. 2009
Datum podání práce:
30. 11. 2009
Datum obhajoby:
19.01.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20727_xhelm03.pdf [2,69 MB]
Oponentura:
13714_xtunv02.pdf [24,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
20727_abrham.doc [54,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20727/podrobnosti