NetBeans GUI Builder

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
NetBeans GUI Builder
Autor práce:
Pusiankova, Tatsiana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Tichý, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This work aims at making readers familiar with the powerful tool NetBeans IDE GUI Builder and helping them make their first steps to creation of their own graphical user interface in the Java programming language. The work includes theoretical description of NetBeans IDE GUI Builder, its most important characteristics and peculiarities and also a set of practical instructions that will help readers in creation of their first GUI. The readers will be introduced to the environment of this tool in general and to its main elements in particular. The work also contains description of standalone components and their functions and use. The description of the complicated components also includes instructions of their application in practice. The work also includes the description of the main steps during use of NetBeans IDE GUI Builder and can be used as a user manual for a beginning user.
Klíčová slova:
JAVA; NetBeans GUI Builder; GUI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2009
Datum podání práce:
9. 12. 2009
Datum obhajoby:
18.01.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21702_xpust01.pdf [13,34 MB]
Oponentura:
13545_tichy.pdf [50,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
21702_buchalc.pdf [100,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21702/podrobnosti