Porovnání společností JITEX a.s. a OTAVAN Třeboň a.s. bankrotními a bonitními modely

Autor práce: Kubelková, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kolářová, Blanka
Osoba oponující práci: Kotáb, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání společností JITEX a.s. a OTAVAN Třeboň a.s. bankrotními a bonitními modely
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na bankrotní a bonitní modely. V práci je jich použito celkem 14. Práce obsahuje dvě základní části. Teoretická část popisuje obecně finanční analýzu, historii predikčních modelů a podává základní informace o jednotlivých modelech. Hlavním cílem praktické části je především aplikace a porovnání jednotlivých bankrotních a bonitních modelů.
Klíčová slova: finanční analýza; bonitní modely; bankrotní modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání společností JITEX a.s. a OTAVAN Třeboň a.s. bankrotními a bonitními modely
Překlad názvu: Comparison of companies JITEX a.s. and OTAVAN Třeboň a.s. trough bankruptcy and solvency models
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is focused on bankruptcy and solvency models. Just 14 models were applied. Thesis has two main parts. The theoretical part describes financial analysis and history of bankruptcy prediction models. It provides us with general information about models. The main goal of the practical part is application and comparison of bankruptcy and solvency models.
Klíčová slova: solvency models; financial analysis; bankruptcy models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 5. 2010
Datum obhajoby: 27.05.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24000_xkubi07.pdf [1,27 MB]
Oponentura15910_xkotj28.pdf [30,85 kB]
Hodnocení vedoucího24000_kolb01.pdf [96,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24000/podrobnosti