Porovnání společností JITEX a.s. a OTAVAN Třeboň a.s. bankrotními a bonitními modely

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnání společností JITEX a.s. a OTAVAN Třeboň a.s. bankrotními a bonitními modely
Autor práce:
Kubelková, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kolářová, Blanka
Osoba oponující práci:
Kotáb, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on bankruptcy and solvency models. Just 14 models were applied. Thesis has two main parts. The theoretical part describes financial analysis and history of bankruptcy prediction models. It provides us with general information about models. The main goal of the practical part is application and comparison of bankruptcy and solvency models.
Klíčová slova:
solvency models; financial analysis; bankruptcy models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2009
Datum podání práce:
30. 5. 2010
Datum obhajoby:
27.05.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24000_xkubi07.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
15910_xkotj28.pdf [30,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
24000_kolb01.pdf [96,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24000/podrobnosti