Rozbor prvků marketingového mixu (produkt,cena)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozbor prvků marketingového mixu (produkt,cena)
Autor práce:
Heralová, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Nesnídalová, Jitka;Ing.,Ph.D
Osoba oponující práci:
Nesnídalová, Jitka;Ing.,Ph.D
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce je rozdělena na dvě části.První část je teoretická a druhá část je praktická.V teoretické části jsou zahrnuty pojmy marketing, marketingové koncepce, marketingový mix. Praktická část obsahuje pojmy charaktestika firmy Medin a.s., sortiment firmy, produkt, cena, porovnání firmy Medin a.s. s konkurencí.
Klíčová slova:
marketing; marketingový mix; produkt; cena; dlaha kyčelní; intrumentárium

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
14.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
2007-heralova-jana-KMPH-850430.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
B_Heralová_Jana_V_Nesnídalová.pdf [66,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
B_Heralová_Jana_V_Nesnídalová.pdf [66,47 kB]