Využití Ruby on Rails pro podporu týmové spolupráce vývojářů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití Ruby on Rails pro podporu týmové spolupráce vývojářů
Autor práce:
Hofmann, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlíček, Luboš
Osoba oponující práci:
Buchalcevová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Téma této diplomové práce zní Využití Ruby on Rails pro podporu týmové spolupráce vývojářů. Hlavním cílem je podpoření týmové spolupráce vývojářů (studentů kurzů programování) na Katedře informačních technologií Vysoké škole ekonomické v Praze. Splnění tohototo cíle bylo dosaženo vývojem nové aplikace na školním serveru kitscm.vse.cz v Ruby on Rails. Tato aplikace slouží pro podporu týmové spolupráce. Automatizuje některé činnosti, které se doposud na serveru kitscm.vse.cz prováděly ručně. Spolupracuje s dalšími open-source aplikacemi (openldap, dokuwiki, subversion) běžícími na serveru kitscm.vse.cz. Po úvodu do problematiky (kapitola 1), následuje seznámení s Ruby a Ruby on Rails (kapitola 2), dále pak analýza a návrh aplikace (kapitola 3), seznámení s provozní architekturou aplikace (kapitola 4) a ukázka vlastního vývoje části aplikace (kapitola 5). Hlavním přínosem je zhotovená aplikace podporující týmovou spolupráci, využívaná vyučujícími a studenty. Celá aplikace je k dispozici na http://sourceforge.net/projects/kitscm/ pod GPL licencí.
Klíčová slova:
kitscm; ruby; ruby on rails; openldap dokuwiki subversion ; podpora spolupráce vývojářů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2008
Datum podání práce:
15. 12. 2008
Datum obhajoby:
07.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
14189_xhofp10.pdf [3,26 MB]
Oponentura:
13446_buchalc.pdf [192,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
14189_pavlicek.pdf [193,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/14189/podrobnosti