Analýza podílu daní na příjmovém hospodaření obcí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza podílu daní na příjmovém hospodaření obcí
Autor práce:
Frýdová, Adela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peková, Jitka
Osoba oponující práci:
Tvrdoň, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with economic analysis of three different sized municipalities. Being specific, the largest one Karviná has 62 661 inhabitans. The smaller one Studénka has 10 168 inhabitans and the smallest Liptaň has 463 inhabitans. The chosen period begins in 2005 and finishes in 2009. The first part of my thesis is theoretical. There is a description of municipal law, fiscal decentralization, municipal tax, other taxex and municipal budget. Several aspects of categorization concerning revenues and expenditures are described in this first part. The second part is practical. The data have been collected from internal sources of the municipal offices. Different categories of revenues and expenditures are analyzed. I focus on tax revenues of particular budgets, as shared tax, exclusive tax and municipal tax. In addition, observation of time development in structure of particular groups of taxe sis made. The whole part is accompanied by a great range of tables and graphs which enables the reader understand the subject.
Klíčová slova:
municipal budget; tax revenues; public finance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2009
Datum podání práce:
30. 4. 2010
Datum obhajoby:
03.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21666_xfrya01.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
14948_Tvrdoň.pdf [141,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
21666_pekova.pdf [176,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21666/podrobnosti