Finanční analýza podniku XYZ/Financial Analysis of Company XYZ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza podniku XYZ/Financial Analysis of Company XYZ
Autor práce:
Novotná, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Míková, Marie
Osoba oponující práci:
Cardová, Zdenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis concentrates on The Financial Analysis of Company XYZ. The thesis can be divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is conncened with usually used financial analysis methods. Practical part focuses on the practical use of the methods on the company XYZ between years 2004 and 2009. In this thesis you can find recommendations for company XYZ and graphic presentation of the results realised financial analysis.
Klíčová slova:
financial analysis, ; prediction models; inancial indicators; financial analysis methods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2009
Datum podání práce:
30. 6. 2010
Datum obhajoby:
02.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23384_xziml04.pdf [725,67 kB]
Oponentura:
14841_Cardová.pdf [407,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
23384_mikova.pdf [32,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23384/podrobnosti