Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza podniku XYZ/Financial Analysis of Company XYZ

Autor práce: Novotná, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Osoba oponující práci: Cardová, Zdenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza podniku XYZ/Financial Analysis of Company XYZ
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o finanční analýze konkrétního podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o nejčastěji používaných metodách finanční analýzy. Následná praktická část je aplikací těchto metod na účetních datech reálného podniku za období 2004 až 2009. Výsledkem práce je prakticky provedená finanční analýza podniku včetně praktických doporučení pro analyzovaný podnik a grafických znázornění.
Klíčová slova: bankrotní a bonitní modely; analýza poměrových ukazatelů; metody finanční analýzy; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza podniku XYZ/Financial Analysis of Company XYZ
Překlad názvu: Financial Analysis of Company XYZ
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis concentrates on The Financial Analysis of Company XYZ. The thesis can be divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is conncened with usually used financial analysis methods. Practical part focuses on the practical use of the methods on the company XYZ between years 2004 and 2009. In this thesis you can find recommendations for company XYZ and graphic presentation of the results realised financial analysis.
Klíčová slova: financial analysis, ; prediction models; inancial indicators; financial analysis methods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 02.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23384_xziml04.pdf [725,67 kB]
Oponentura14841_Cardová.pdf [407,26 kB]
Hodnocení vedoucího23384_mikova.pdf [32,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23384/podrobnosti