Transformace výsledku hospodaření z účetnictví na základ daně (s konkrétním zaměřením na problematiku nízké kapitalizace)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace výsledku hospodaření z účetnictví na základ daně (s konkrétním zaměřením na problematiku nízké kapitalizace)
Autor práce:
Svobodová, Pavla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Černý, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The graduation theses solves the interrealationsship and the differences between the income trading and the tax base. There are described and practically documented the adjustments that are necessary within the transformation. Of these adjustments there is in more detail described the depreciation of the fixed assets and the adjustments to the trade receivables. There is solved the impact of the error correction in the accounting to the tax base too. The significant part of this theses solves the problem of the thin capitalization. This problem is analysed with the view of the rigor juris in the tax period of 2008,2009 and 2010
Klíčová slova:
thin capitalization; trading income; tax base

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 10. 2009
Datum podání práce:
30. 5. 2010
Datum obhajoby:
02.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22498_xsvop21.pdf [814,16 kB]
Oponentura:
15206_cernyvac.pdf [48,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
22498_muller.pdf [29,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22498/podrobnosti