The Career Development of VSE Faculties' Graduates at the Labour Market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Career Development of VSE Faculties' Graduates at the Labour Market
Autor práce:
Lusková, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lukeš, Martin
Osoba oponující práci:
Králová, Tereza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis deals with the career development of VSE faculties' graduates at the labour market. The goal of this thesis was to find out, how the working career looks like after finishing studies and how it is developing. There are described fields of the first job, career growth after eighteen months, the ratio of managerial positions in several categories, a salary height, a holiday length, the size of companies etc. The specifications which the employers require from graduates are approached in the theoretical part where the youth unemployment in other European states is described as well.
Klíčová slova:
Development; VSE Faculties'; Career Maps; Labour Market; Graduates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 11. 2009
Datum podání práce:
1. 5. 2010
Datum obhajoby:
01.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23069_xlusk01.pdf [5,47 MB]
Oponentura:
16296_francovt.pdf [33,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
23069_lukesm.pdf [94,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23069/podrobnosti