Organizational Culture of Mars Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Organizational Culture of Mars Czech Republic
Překlad názvu:
Podniková kultura v organizaci Mars ČR
Autor práce:
Zápotocká, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Bullová, Daniela
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá jednotnou firemní kulturou a jejími efekty v mezinárodní společnosti Mars Czech Republic. V teoretické části je představen koncept kultury a dopodrobna popsán koncept národní kultury společně s kulturními standardy a dimenzemi. Dále je v práci definována podniková kultura, jsou popsány její prvky a představeny pojmy silná kultura a subkultura. Závěrem teoretické části jsem analyzovala vliv národních specifik na formování daných firemních kultur. Praktická část zkoumá specifika firemní kultury společnosti Mars Czech Republic.
Klíčová slova:
organizační kultura; národní kultura; kultura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 12. 2009
Datum podání práce:
15. 5. 2010
Datum obhajoby:
09.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23490_xzapz01.pdf [339,16 kB]
Veřejná příloha:
3686_xzapz01.doc [31,00 kB]
Veřejná příloha:
3687_xzapz01.doc [43,00 kB]
Oponentura:
16852_Bullová.pdf [469,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
23490_danielap.pdf [95,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23490/podrobnosti