Organizational Culture of Mars Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Organizational Culture of Mars Czech Republic
Autor práce:
Zápotocká, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Bullová, Daniela
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The topic corporate culture in the context of international company is the main subject of this thesis. The theoretical part introduces and describes the concept of culture and national culture, together with the cultural standards and dimensions. The study also defines organizational culture and its elements, strong organizational culture and subculture. Finally, I analyze the impact of the national specifics of the formation of the corporate culture. To demonstrate the theoretical bases in practice I have chosen the company Mars Czech Republic.
Klíčová slova:
organizational culture; national culture; culture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 12. 2009
Datum podání práce:
15. 5. 2010
Datum obhajoby:
09.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23490_xzapz01.pdf [339,16 kB]
Veřejná příloha:
3686_xzapz01.doc [31,00 kB]
Veřejná příloha:
3687_xzapz01.doc [43,00 kB]
Oponentura:
16852_Bullová.pdf [469,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
23490_danielap.pdf [95,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23490/podrobnosti