Purchasing Power Parity in Transition Economies

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Purchasing Power Parity in Transition Economies
Autor práce:
Dúbravská, Pavla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Kambová, Anna
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of this diploma thesis is to assess purchasing power parity (PPP) under the conditions of transition process. The thesis provides a survey of the purchasing power parity theory and concentrates on the relative version. It outlines main causes of possible deviations and modifications of the model. In the empirical part four transition economies are tested for the PPP theory: the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. The diploma thesis concludes with analysis of the role of the exchange rate under conditions of a small open economy. The overall analysis is implemented within the context of real and nominal convergence towards European Union and future accession to the European Monetary Union.
Klíčová slova:
Balassa-Samuelson Effect; Convergence; Czech Republic; Exchange Rate; Purchasing Power Parity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 4. 2007
Datum podání práce:
26. 4. 2007
Datum obhajoby:
30.05.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5060_dubp01.pdf [385,61 kB]
Oponentura:
2395_klosova.pdf [22,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
5060_tauser.pdf [22,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5060/podrobnosti