Aplikace neuronových sítí a Elliotových vln na vybraný vzorek akcií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace neuronových sítí a Elliotových vln na vybraný vzorek akcií
Autor práce:
Polaková, Soňa
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Veselá, Jitka
Osoba oponující práci:
Musílek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Using modern methods of share quotations forecasting is the main goal of this thesis. The special accent is placed on forecasting the trend by means of artificial neural network especially on the optimalization of variables in the training process. Elliot's wave theory is applied in the second part of the thesis, particularly on prediction of future share quotation progress. Buying or selling signal generated by these two methods is consequently compared with ex-post signal yielding a profit. Lastly, successfulness of using these methods for forecasting at stock market is evaluated.
Klíčová slova:
forecasting share quotations; Elliot´s wave theory; neural networks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2009
Datum podání práce:
30. 5. 2010
Datum obhajoby:
11.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21974_xpols06.pdf [1,60 MB]
Oponentura:
15830_musilek.pdf [44,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
21974_veselaj.pdf [32,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21974/podrobnosti