Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace modelu prostorového plánování ve Švédsku s modelem českého plánování

Autor práce: Martinů, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Weingärtnerová, Markéta
Osoba oponující práci: Jílek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace modelu prostorového plánování ve Švédsku s modelem českého plánování
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce Komparace modelu prostorového plánování ve Švédsku s modelem českého plánování popisuje modely plánování v těchto zemích. V případě Švédska se jedná o model prostorového plánování, české plánování se dělí na dva celky -- regionální a územní plánování. Práce je rozdělena na čtyři samostatné části. První část je věnována charakteristice Švédska z hlediska socioekonomické struktury, která je základem pro popis švédského modelu plánování. Další část je zaměřena na modely plánování v obou zemích. Hlavní částí práce je srovnání obou modelů prostorového/územního a regionálního plánování, určení jejich shodných a odlišných rysů a stanovení výhod a nevýhod švédského modelu plánování ve vztahu k modelu českému.
Klíčová slova: prostorové plánování; územní plánování; regionální plánování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace modelu prostorového plánování ve Švédsku s modelem českého plánování
Překlad názvu: Comparison of the model of spatial planning in Sweden with the model used in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis Comparison of the model of spatial planning in Sweden with the model used in the Czech Republic describes the planning models in these two countries. In the case of Sweden, it is a model of spatial planning. The Czech planning model is divided into two different units -- regional and urban planning. The work is divided into four separated parts. The first part is devoted to the characteristics of Sweden in terms of socio-economic structure, which is the basis for the description of the Swedish planning model. Another part focuses on models of planning in both countries. The main part of this work consists of the comparison of the two models; the spatial / territorial and the regional planning. Furthermore, the project will discuss the determination of identical and different features and will also describe the advantages and disadvantages of the Swedish model of planning in relation to the Czech model.
Klíčová slova: spatial planning; physical planning; regional planning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 09.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce25436_xmarj89.pdf [512,91 kB]
Oponentura15411_xjilp05.pdf [97,51 kB]
Hodnocení vedoucího25436_xweim05.pdf [68,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/25436/podrobnosti