Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří
Autor práce:
Svobodová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Postránecký, Josef
Osoba oponující práci:
Šrýtr, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis consists of several parts. The first one presents basic characteristics of the Usti Region emphasizing its weaknesses and strengths. Interregional and nationwide comparison is used for some indicators. The second part is devoted to mining as the industrial activity so typical for the Usti Region. Here, milestones of the region's mining history and the current operation of mining companies in the region are described, and major mining sites listed and briefly presented. The third part deals with explanation of the term of "restoration, existence of various forms of restoration, their financing or basic documents for them, and importance of post-mining revitalisation in the territory. The final part is devoted to application of revitalisation in the Usti Region. The objective of the thesis is to identify the overall economic cost for restoring the territory affected by mining in its maximum variant - complete exploitation of all the soft coal deposits occurring in the Usti Region territory.
Klíčová slova:
Revitalization; Mine reclamation of land; Coal mining; Ústí region

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2008
Datum podání práce:
10. 5. 2009
Datum obhajoby:
09.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17722_xadae02.pdf [9,40 MB]
Oponentura:
16679_Šrýtr.pdf [66,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
17722_postran.pdf [63,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17722/podrobnosti