Železničná nákladná doprava v USA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Železničná nákladná doprava v USA
Autor práce:
Bódi, Andrej
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Brozman, Dušan
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Vo svojej práci charakterizujem vývoj amerických železníc od ich vzniku v 19. storočí až do dnešnej doby. Podrobne sa venujem súčasným trendom v oblasti železničnej nákladnej dopravy, konkrétne infraštruktúre, stavu na súčasnom trhu, bezpečnosti a vzťahu k životnému prostrediu. V druhej polovici práce podrobím analýze dve veľké spoločnosti -- Union Pacific a Norfolk Southern, zhodnotím ich vývoj, portfólio činností, vozový park a ekonomickú situáciu. Záverom sa pokúsim zhrnúť a zdôvodniť ako vývoj tak aj súčasnú situáciu na americkom trhu a tiež zosumarizujem podstatné zaujímavosti a odlišnosti americkej železničnej nákladnej dopravy.
Klíčová slova:
doprava; železnice; genset; Positive Train Control; nákladná; transkontinentálna; Norfolk Southern; Union Pacific; USA; Spojené štáty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2010
Datum obhajoby:
08.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25761_xboda02.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
16468_Brozman.pdf [134,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
25761_zeleny.pdf [94,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25761/podrobnosti