Simulačný model populačného vývoja

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Simulačný model populačného vývoja
Autor práce:
Ďuricová, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kuncová, Martina
Osoba oponující práci:
Langhamrová, Jitka
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
V súčasnej dobe je globálnym problémom neustály rast počtu obyvateľov vo svete. Najvyšší nárast sledujeme v rozvojových krajinách, ktoré sú najmenej schopné uspokojovať základné potreby obyvateľov. Sledovanie populačného vývoja je teda nevyhnutné, pretože výrazne ovplyvňuje rôzne sociálno-ekonomické problémy krajiny, napríklad dostatok pracovných príležitostí, prístup ku vzdelaniu, bývanie, a pod. Táto diplomová práca je zameraná na sledovanie populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2025. Cieľom práce je vytvorenie simulačného modelu v programe SIMPROCESS 4.3.1, ktorý by poskytoval transparentné výsledky prognózy populačného vývoja. V práci je poskytnuté porovnanie výsledkov vytvoreného simulačného modelu v programe SIMPROCESS 4.3.1 s oficiálnou prognózou populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2025 vydanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky v roku 2007. Podrobne je zameraná na sledovanie demografických ukazovateľov ako je pôrodnosť, úmrtnosť a migrácia.
Klíčová slova:
komponentná metóda; SIMPROCESS; simulačný model; populačný vývoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 10. 2009
Datum podání práce:
10. 5. 2010
Datum obhajoby:
09.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21877_xduri02.pdf [1,72 MB]
Veřejná příloha:
3865_xduri02.xls [130,00 kB]
Oponentura:
14789_langhamj.pdf [131,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
21877_kuncovam.pdf [33,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21877/podrobnosti