Gender problematika na trhu práce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Gender problematika na trhu práce
Autor práce:
Štibingerová, Michala
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sedláková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Steinhauserová, Irena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce je tvořena teoretickou a praktickou části. Teoretická část bakalářské práce se zaobírá problematikou rovností mužů a žen na trhu práce. Především situacemi na trhu práce, které jsou upravovány legislativou České republiky, OSN a EU. Mezi tyto situace patří přijímání do zaměstnání, odměňování a přístupy k rozhodování. Dále bakalářská práce charakterizuje genderované organizace a organizace genderově integrované. Praktická část zhodnotí názor respondentů na rovnost mužů a žen na trhu práce. Především na podmínky, které jsou na trhu práce pro rovnost mužů a žen vytvořeny, a zda jsou podle respondentů tyto podmínky dodržovány.
Klíčová slova:
genderované organizace ; gender; gender benchmarking; genderově integrované organizace; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management of the Public Sector
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 5. 2009
Datum podání práce:
30. 4. 2010
Datum obhajoby:
09.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20673_xstim12.pdf [1,52 MB]
Oponentura:
16443_Steinhauserová.pdf [68,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
20673_sedlakov.pdf [90,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20673/podrobnosti