Zlomkový simplexový algoritmus ve VBA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zlomkový simplexový algoritmus ve VBA
Autor práce:
Ouzký, Karel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pelikán, Jan
Osoba oponující práci:
Fábry, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Základní myšlenka zlomkového simplexového algoritmu spočívá ve spojení teorie maticového počtu a znalosti maticového vyjádření simplexové tabulky z revidované simplexové metody. Mou snahou je vysvětlit teoretické základy, na kterých algoritmus staví, a nabídnout zpracování problému v jazyku Visual Basic for Applications v prostředí MS Excel 2007. Hlavní přínos spatřuji v tom, že algoritmus je schopen vyřešit předem specifikovanou skupinu úloh zcela exaktně bez nutnosti počítání v desetinných číslech.
Klíčová slova:
simplex metoda; maticový počet; zlomky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 5. 2009
Datum podání práce:
31. 1. 2010
Datum obhajoby:
09.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20628_xouzk01.pdf [1,50 MB]
Veřejná příloha:
3832_xouzk01.xlsm [1,07 MB]
Oponentura:
15768_fabry.pdf [167,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
20628_pelikan.pdf [30,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20628/podrobnosti