Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Význam poznávacích procesů pro tvorbu umělé inteligence

Autor práce: Smutný, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pstružina, Karel
Osoba oponující práci: Kelemen, Jozef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam poznávacích procesů pro tvorbu umělé inteligence
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce předkládá ucelený pohled na poznávací procesy v rámci systémů umělé inteligence a nabízí jejich srovnání s podobnými procesy viděnými v přírodě včetně člověka. Historické pozadí směřující k vývoji současných koncepcí umělé inteligence umožňuje náhled na celou problematiku z určité perspektivy. Historický exkurz přechází postupně na hlavní osu zájmu: prostředí -- podněty -- zpracování -- odraz v kognitivním systému -- reakce na podněty, kdy srovnávám přístup a limitní možnosti člověka a stroje, respektive umělé inteligence. V závěrečné části představím dva realizované projekty inteligentních dopravních systémů a poukážu na potenciál, který se nabízí pro jejich další rozvoj v rámci hlavní osy zájmu. U každé části této práce je důraz kladen na spojitost s kognitivními procesy, jejich provázanost a závislost.
Klíčová slova: umělá inteligence; kognitivní procesy; inteligentní dopravní systémy; dějiny vědy; kognitivní věda; umělý život

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam poznávacích procesů pro tvorbu umělé inteligence
Překlad názvu: Meaning of cognitive processes for creating artificial intelligence
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis brings an integral view at cognitive processes connected with artificial intelligence systems, and makes a comparison with the processes observed in nature, including human being. A historical background helps us to look at the whole issue from a certain point of view. The main axis of interest comes after the historical overview and includes the following: environment -- stimulations -- processing -- reflection in the cognitive system -- reaction to stimulation; I balance the approach and the limited potential of the human being against the machine (or artificial intelligence). In the last part, there are introduced two projects that have been already implemented in the inteligent transport systems, and their potential for the further expansion and development is shown here. The main emphasis is placed on the coherence between each part of this thesis and cognitive processes, and on the relation and the mutual dependence of these processes.
Klíčová slova: inteligent transport systems; history of science; cognitive science; artificial life; artificial intelligence; cognitive processes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 08.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce21070_xsmuz00.pdf [2,11 MB]
Veřejná příloha3601_xsmuz00.pdf [3,15 MB]
Oponentura14768_Kelemen.pdf [115,84 kB]
Hodnocení vedoucího21070_pstruzin.pdf [200,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21070/podrobnosti