Economic Analysis of HIV/AIDS Pandemic in Sub-Saharan Africa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Economic Analysis of HIV/AIDS Pandemic in Sub-Saharan Africa
Překlad názvu:
Ekonomická analýza pandemie AIDS v Subsaharské Africe
Autor práce:
Nýdrle, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Ježek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Běláčková, Vendula
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Pandemie HIV/AIDS se stala opravdovou hrozbou pro země Subsaharské Afriky. Pandemie podstatně zvýšila úmrtnost dospělých. HIV/AIDS způsobuje umírání nejproduktivnější části populace. Předání lidského kapitálu budoucím generacím je pandemií omezeno. Špatná ekonomická situace a nerovnost v příjmech. Naopak HIV/AIDS má silní negativní efekt na blaho postižené populace. Zdroje pandemie v Subsaharské Africe nejsou jen sociální a kulturní. Zdravotní podmínky a výživa jsou faktory ovlivňující šíření pandemie. Takzvaný holistický přístup založený na vzdělání, věrnosti v partnerském svazku, sexuální zdrženlivosti, zlepšování ekonomické situace spolu s umírněným použitím kondomů (jako posledním způsobem prevence) lze pokládat za efektivní způsob eliminace pandemie.
Klíčová slova:
sociální učení církve; ekonomická analýza pandemie HIV/AIDS; dopady pandemie; Subsaharská Afrika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra institucionální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2009
Datum podání práce:
31. 12. 2009
Datum obhajoby:
08.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20670_xnydt01.pdf [727,46 kB]
Oponentura:
16318_belv01.pdf [458,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
20670_jezektom.pdf [208,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20670/podrobnosti