Česko-slovenská zahraniční politika v období druhé republiky (případová studie k problematice vztahu velkého a malého státu)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Česko-slovenská zahraniční politika v období druhé republiky (případová studie k problematice vztahu velkého a malého státu)
Autor práce:
Podgorný, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Nechvátal, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o zahraniční politice pomnichovské republiky. Pomocí teorií mezinárodních vztahů vysvětluje předválečný vztah Československa k velmocem. Dále se zabývá slovenskými autonomistickými snahami, které následně Hitler využil ke konečnému rozbití Česko-Slovenska. Rozebírán je i základní problém vnější politiky, a to garance a zabezpečení hranic pomnichovské republiky. Závěrem práce detailně analyzuje Tisovu a pozdější Háchovu návštěvu v Berlíně a důsledky vyhlášení Protektorátu pro zahraniční politiku.
Klíčová slova:
slovenská autonomie; 1939; 1938; Protektorát; Emil Hácha; Mnichovská dohoda; malý stát; teorie mezinárodních vztahů; zahraniční politika; Česko-Slovensko; Druhá republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 4. 2007
Datum podání práce:
1. 8. 2007
Datum obhajoby:
05.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5081_xpodp16.pdf [478,54 kB]
Oponentura:
2415_nechvata.pdf [33,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
5081_ves.pdf [34,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5081/podrobnosti