Strukturální fondy EU: regionální operační program Jihovýchod ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální fondy EU: regionální operační program Jihovýchod ČR
Autor práce:
Póla, Alexandr
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Adámková, Vlasta
Osoba oponující práci:
Tunkrová, Věra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je představit regionální a strukturální politiku Evropské unie, její vývoj, principy i fondy, kterými je poskytována pdopora. V závěru práce jsou uvedeny konkretní příklady čerpání prostředků z těchto fondů.
Klíčová slova:
dotace; projekt; regionální operační program; Regionální a strukturální politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 11. 2009
Datum podání práce:
7. 5. 2010
Datum obhajoby:
21.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22741_xpola12.pdf [1,56 MB]
Hodnocení vedoucího:
22741_adamkova.pdf [95,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22741/podrobnosti