Strukturální fondy EU: regionální operační program Jihovýchod ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální fondy EU: regionální operační program Jihovýchod ČR
Autor práce:
Póla, Alexandr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Adámková, Vlasta
Osoba oponující práci:
Tunkrová, Věra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of my bachelor thesis is to introduce regional and structural policy of the European Union, its development, principles and founds. In the last part are specific examples of utilization of these founds.
Klíčová slova:
grant; plan; Regional operational programme; Regional and structural policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 11. 2009
Datum podání práce:
7. 5. 2010
Datum obhajoby:
21.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22741_xpola12.pdf [1,56 MB]
Hodnocení vedoucího:
22741_adamkova.pdf [95,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22741/podrobnosti