Analýza personálních činností v malém podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza personálních činností v malém podniku
Autor práce:
Kováčová, Helena
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kuřetová, Jana
Osoba oponující práci:
Šikýř, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je provést analýzu nejdůležitějších personálních činností v konkrétním malém podniku, následně porovnat výsledky s teoretickými znalostmi a případně navrhnout možná zlepšení nebo změny. Mezi nejdůležitější personální činnosti patří personální plánování, analýza pracovních míst, získávání a výběr zaměstnanců, adaptace zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, motivace, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Informace použité v praktické části práce byly získány při rozhovorech s vedoucími zaměstnanci podniku a z poskytnutých interních materiálů.
Klíčová slova:
malý podnik; personální práce; personální činnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 11. 2009
Datum podání práce:
14. 5. 2010
Datum obhajoby:
17.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22851_xkovh07.pdf [668,19 kB]
Oponentura:
16476_sikyrm.pdf [29,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
22851_xkurj08.pdf [32,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22851/podrobnosti