Letecká doprava a pozice společnosti Travel Service na českém leteckém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Letecká doprava a pozice společnosti Travel Service na českém leteckém trhu
Autor práce:
Majerčin, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Fridrich, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce seznamuje čtenáře s historii letecké dopravy, od jejího počátku až po současnost a s výhledem do budoucna v otázce vývoje leteckého dopravy a budoucnosti leteckých společností. Teoretická část je zaměřená na historické mezníky a počátky letectví v ČR a ve světě, na rozdělení obchodní letecké dopravy a dále na členění leteckých společností. Součástí práce je i zmínka o počátcích nízkonákladových leteckých společností a jejich postavení na leteckém trhu současnosti. Pro úplnost jsou zde popsány letecké aliance i druhy a typy letadel, s zaměřením na dva hlavní výrobce letadel Boeing a Airbus. Praktická část je zaměřena na popis vzniku druhé největší letecké společnosti v ČR Travel Service a její nízkonákladové části Smart Wings. Je zde analyzována schopnost společnosti obstát na konkurenčně silném leteckém trhu v Evropě a hlavní příčiny stabilního a setrvávajícího rozvoje společnosti Travel Service.
Klíčová slova:
letecký trh; Travel Service; letecká doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2010
Datum podání práce:
28. 5. 2010
Datum obhajoby:
15.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24829_xmajj10.pdf [246,64 kB]
Oponentura:
16933_Fridrich.pdf [165,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
24829_mervart.pdf [86,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24829/podrobnosti