Saxony - economic characteristics and relations with the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Saxony - economic characteristics and relations with the Czech Republic
Překlad názvu:
Sasko - hospodářská charakteristika a vztahy s ČR
Autor práce:
Hrančík, Přemek
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Jelínek, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
První kapitola této bakalářské práce se zaměřuje na obecnou charakteristiku saského regionu a podává základní informace o zemi, politickém systému, státní správě a o postavení Saska v EU. Druhá část obsahuje přehlednou analýzu tamější ekonomiky pomocí vybraných hospodářských ukazatelů, čímž se demonstrují změny ve vývoji ekonomiky Svobodného státu Sasko v posledních uplynulých letech. Práce se rovněž věnuje porovnávání Saska s ostatními spolkovými zeměmi v SRN. Třetí část se pak zabývá přeshraniční spoluprácí, která byla navíc umocněna vstupem ČR do struktur Evropské unie.
Klíčová slova:
přeshraniční spolupráce; Svobodný stát Sasko; ekonomika Saska

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 11. 2009
Datum podání práce:
10. 5. 2010
Datum obhajoby:
16.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22873_xhrap19.pdf [966,16 kB]
Oponentura:
16213_xjelt07.pdf [24,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
22873_jirankov.pdf [26,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22873/podrobnosti