Veřejná osobní doprava v Královéhradeckém kraji

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava v Královéhradeckém kraji
Autor práce:
Růžičková, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Jirsák, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá veřejnou osobní dopravou v Královéhradeckém kraji. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních termínů, příslušné legislativy a jednotlivých druhů dopravy. Praktická část popisuje veřejnou osobní dopravu v Královéhradeckém kraji, se zaměřením na dopravu železniční a autobusovou, integrované dopravní systémy v této oblasti a nakonec se zabývá analýzou dopravní dostupnosti vybraných obcí.
Klíčová slova:
dopravní dostupnost; železniční doprava; autobusová doprava; veřejná osobní doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2009
Datum podání práce:
14. 5. 2010
Datum obhajoby:
15.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22459_xruzt09.pdf [2,13 MB]
Oponentura:
16835_jirsakp.pdf [88,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
22459_mervart.pdf [86,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22459/podrobnosti