Mnichovská dohoda a versailleský systém mezinárodních vztahů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mnichovská dohoda a versailleský systém mezinárodních vztahů
Autor práce:
Miňovská, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Šauer, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se zabývám versailleským systémem mezinárodních vztahů od jeho vzniku na Pařížské mírové konferenci, přes změny, kterými prošel ve 20. a 30. letech 20. století, až po jeho zánik. Snažím se poukázat na to, že nastavení tohoto systému posloužilo Hitlerovi jako mocná politická zbraň při jednání se západními mocnostmi. V rámci zmíněné časové etapy se také snažím objasnit příčiny, které vedly k podepsání Mnichovské dohody. Zabývám se tak politikou appeasementu, systémem kolektivní bezpečnosti, který ve 30. letech vykázal několik vážných selhání, ale také se snažím objasnit sudetský problém, který byl díky říšské propagandě vyhrocen do nevídaných rozměrů a následně využit ve prospěch Hitlera. Část práce je také věnována nástupu nacismu v Německu, jeho okolnostem a důsledkům.
Klíčová slova:
meziválečné období; Sudety; versailleský mírový systém; Mnichovská dohoda; kolektivní bezpečnost; appeasement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 1. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2010
Datum obhajoby:
16.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21555_xminv05.pdf [532,88 kB]
Veřejná příloha:
3874_xminv05.pdf [378,57 kB]
Veřejná příloha:
3875_xminv05.pdf [216,67 kB]
Veřejná příloha:
3876_xminv05.pdf [734,97 kB]
Veřejná příloha:
3877_xminv05.pdf [787,20 kB]
Oponentura:
15691_sauerj.pdf [26,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
21555_ves.pdf [97,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21555/podrobnosti