Problematika compliance ve vybraném podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Problematika compliance ve vybraném podniku
Autor práce:
Kalová, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pelák, Jiří
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Moje bakalářská práce řeší problematiku zavádění Compliance v reálném podniku. V rámci této práce je vysvětlen pojem Compliance, společenská odpovědnost firem, environmentální politika, Stakeholdeři. Na častých příkladech jsou ukázány metody boje podniku proti korupci.
Klíčová slova:
Compliance; Stakeholdeři; Společenská odpovědnost firem; Korupce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2009
Datum podání práce:
25. 5. 2010
Datum obhajoby:
15.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23402_xkalk09.pdf [340,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
23402_pelak.pdf [92,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23402/podrobnosti