Vybrané zdroje financovania neziskovej organizácie ESN

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané zdroje financovania neziskovej organizácie ESN
Autor práce:
Reháková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
This thesis focuses on possible financial resources of the ESN nonprofit organisation. First chapters define the following terms: nonprofit organization and civic society; afterwards the ESN organization on international, national and local levels is introduced. The second part of the thesis offers a review of the possible resources like the EU program Youth in Action, structural funds, grant from the Czech ministry and Sophia Foundation. In the practical part, the research done in the ESN CR network can be found. The thesis also comprises the recommendations for the ESN CR members.
Klíčová slova:
civic society; nonprofit organisation; structural fonds; grant

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 12. 2009
Datum podání práce:
1. 6. 2010
Datum obhajoby:
14.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23912_xrehj16.pdf [1,10 MB]
Oponentura:
17163_zeman.pdf [24,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
23912_filipova.pdf [23,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23912/podrobnosti