Vybrané zdroje financovania neziskovej organizácie ESN

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané zdroje financovania neziskovej organizácie ESN
Autor práce:
Reháková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práca sa zaoberá možnými zdrojmi financovania neziskovej organizácie ESN. V prvej časti sa nachádza definícia pojmov nezisková organizácia a občianske združenie, nasleduje predstavenie organizácie ESN na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Druhá časť ponúka prehľad možných zdrojov ako je program Mládež v akcii, štrukturálne fondy EU, grant z MŠMT a nadácia. Praktickou časti je výskum realizovaný v ESN ČR. Záver zahrňuje aj odporúčania pre členské kluby ESN ČR.
Klíčová slova:
občianske združenie; nezisková organizácia; štrukturálne fondy; grant

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 12. 2009
Datum podání práce:
1. 6. 2010
Datum obhajoby:
14.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23912_xrehj16.pdf [1,10 MB]
Oponentura:
17163_zeman.pdf [24,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
23912_filipova.pdf [23,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23912/podrobnosti