Analýza platobnej bilancie Slovenska

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza platobnej bilancie Slovenska
Překlad názvu:
Analýza vývoje platební bilance Slovenska
Autor práce:
Romaňáková, Anna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Ondřich, Libor
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je podat ucelený pohled na vývoj platební bilance Slovenské republiky od roku 1993 až do roku 2008. V první a druhé části popisuji teoretická východiska pro pochopení vztahů v rámci platební bilance. Empirická část je rozdělena do dvou kapitol. V třetí kapitole popisuji vývoj jednotlivých účtů a podúčtů platební bilance. Čtvrtá kapitola je zaměřena na rozbor mezinárodní investiční pozice a zahraniční zadluženosti spolu s analýzou nejvýznamnějších sald, která z různých hledisek objasňují vnější rovnováhu Slovenska.
Klíčová slova:
Slovenská republika; platební bilance; analýza; vnější ekonomická rovnováha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 3. 2010
Datum podání práce:
30. 6. 2010
Datum obhajoby:
30.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25740_xroma02.pdf [2,01 MB]
Oponentura:
17446_xondl04.pdf [26,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25740/podrobnosti