Phillipsova křivka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Phillipsova křivka
Autor práce:
Foltýn, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Brada, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Langer, Miroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je Inflace, nezaměstnanost a Phillipsova křivka. V první částí práce shrnuji teoretické poznatky o Inflaci a nezaměstnanosti. Uvádím zde základní definice, dělení, příčiny vzniku a popisuji koncept NAIRU a přirozenou míru nezaměstnanosti. V druhé části práce provádím rozbor základních typů Phillipsových křivek -- původního Phillipsova modelu, Modifikovanou verzi Phillipsovy křivky, model Miltona Friedmana a Edmunda Phelpse, model Roberta Lucase a novokeynesiánskou verzi Phillipsovy křivky (NKPC). Dále provádím analýzu vztahu inflace a nezaměstnanosti. V poslední - praktické části provádím konstrukci Phillipsovy křivky a analýzu dílčí teorie, že nezaměstnanost ovlivňuje inflaci, pokud dosahuje extrémních hodnot.
Klíčová slova:
Phillipsova křivka; Nezaměstnanost; Inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2010
Datum podání práce:
2. 11. 2011
Datum obhajoby:
30.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25334_xfolo00.pdf [2,38 MB]
Oponentura:
17331_xlanm18.pdf [327,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25334/podrobnosti