Snižováni administrativní zátěže: Aplikace Standardního nákladového modelu na zavádění datových schránek v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Snižováni administrativní zátěže: Aplikace Standardního nákladového modelu na zavádění datových schránek v České republice
Autor práce:
Byrtusová, Eva
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Gráf, Václav
Osoba oponující práci:
Ryvolová, Ivana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V souvislosti se současným trendem snižování administrativní zátěže byly v České republice zavedeny datové schránky. Ty přispěly ke zdokonalení českého e-governmentu. Cílem v této práci je podrobit zavedení datových schránek nákladové analýze pomocí Standardního nákladového modelu, který vznikl v Nizozemí. Konkrétně je zkoumán zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a jeho dopad na podniky, a to ve spojitosti s jednorázovými i opakujícími se náklady. Dále je zde zanalyzováno, jaké úspory zavedením datových schránek vznikly. V závěru práce je shrnuto, jakých výsledků bylo dosaženo a je posouzena reálnost úspor.
Klíčová slova:
Standardní nákladový model; datové schránky; administrativní zátěž

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 10. 2009
Datum podání práce:
30. 5. 2010
Datum obhajoby:
28.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22251_xbyre00.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
17315_ryvoli.pdf [66,38 kB]
Oponentura:
17315_Ryvolová.pdf [66,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
22251_xgrav01.pdf [173,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22251/podrobnosti