Srovnání čínsko-tchajwanských vztahů za vlády Demokratické pokrokové strany a po volbách v r. 2008

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání čínsko-tchajwanských vztahů za vlády Demokratické pokrokové strany a po volbách v r. 2008
Autor práce:
Dietzová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Knotková, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Havlová, Radka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je porovnat vztahy mezi ČLR a Tchaj-wanem ve dvou po sobě jdoucích obdobích. V prvním období v letech 2000 až 2008, kdy byla u moci Demokratická pokroková strana, probíhá na Tchaj-wanu ústavní krize, která má zásadní vliv na vzájemné vztahy. Nedůvěra Pekingu vůči novému prezidentovi má za příčinu silné ochlazení vztahů hlavně na politické úrovni. Ekonomická a kulturní spolupráce není politickým děním nějak zasažena a velmi příznivě se vyvíjí. Po znovupřevzetí moci Kuomintangem po volbách v roce 2008 se vztahy velmi rychle zlepšují, svůj podíl na tom má hlavně spolupráce Kuomintangu s Komunistickou stranou Číny. Znovu je navázán dialog mezi vládními agenturami pro vzájemné vztahy, na bázi jednání těchto agentur je uzavřeno mnoho dohod, které umožňují prohlubování spolupráce hlavně na ekonomické a kulturní úrovni. V tomto období dochází k historickému zlepšení vztahů.
Klíčová slova:
Tchaj-wan; Demokratická pokroková strana; Komunistická strana Číny; Kuomintang; prezident Ma Jing-ťiou; prezident Čchen Šuej-pien; Čínská lidová republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 2. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2010
Datum obhajoby:
24.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24509_xdiet00.pdf [951,57 kB]
Oponentura:
14925_havlova.pdf [75,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
24509_knotkova.pdf [87,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24509/podrobnosti