Obchodní rejstřík v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodní rejstřík v ČR
Autor práce:
Šafrová, Markéta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kalinová, Miluše
Osoba oponující práci:
Štěpánek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o současné právní úpravě obchodního rejstříku v České republice. Ve své práci se zabývám zásadami pro vedení obchodního rejstříku, zapisovanými údaji a subjekty a účinky těchto rejstříkových zápisů. Kromě toho je přiblížen průběh rejstříkového řízení v první instanci. Na závěr je nastíněno zapojení českého obchodního rejstříku do Evropského obchodního rejstříku. Právní úprava obchodního rejstříku je spletitá, avšak stále dochází k jejímu zdokonalování.
Klíčová slova:
obchodní rejstřík; rejstříkový soud; Obchodní věstník; návrh na zápis do obchodního rejstříku; účinky zápisů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 1. 2010
Datum podání práce:
30. 5. 2010
Datum obhajoby:
24.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24305_xsafm15.pdf [608,27 kB]
Veřejná příloha:
3929_xsafm15.pdf [876,44 kB]
Oponentura:
16634_stepanek.pdf [99,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
24305_kalinm.pdf [21,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24305/podrobnosti