Analýza hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Majetín za roky 2007 - 2009

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Majetín za roky 2007 - 2009
Autor práce:
Nakládalová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Takáčová, Hana
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá účetnictvím a hospodařením příspěvkových organizací. V první části jsou obecně vymezeny neziskové organizace. Další část je zaměřena na příspěvkové organizace, jejich charakteristiku, způsob financování a hospodaření, vedlejší činnost, výsledek hospodaření a fondy. V závěru druhé části jsou popsány největší změny v účetnictví příspěvkových organizací od ledna 2010. Poslední praktická část je věnována konkrétní příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Majetín a jejímu hospodaření v letech 2007 - 2009.
Klíčová slova:
účetnictví; příspěvkové organizace; hospodaření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 10. 2009
Datum podání práce:
31. 5. 2010
Datum obhajoby:
22.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22569_xnakp03.pdf [548,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
22569_takacova.pdf [80,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22569/podrobnosti