Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Majetín za roky 2007 - 2009

Autor práce: Nakládalová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Majetín za roky 2007 - 2009
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá účetnictvím a hospodařením příspěvkových organizací. V první části jsou obecně vymezeny neziskové organizace. Další část je zaměřena na příspěvkové organizace, jejich charakteristiku, způsob financování a hospodaření, vedlejší činnost, výsledek hospodaření a fondy. V závěru druhé části jsou popsány největší změny v účetnictví příspěvkových organizací od ledna 2010. Poslední praktická část je věnována konkrétní příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Majetín a jejímu hospodaření v letech 2007 - 2009.
Klíčová slova: účetnictví; příspěvkové organizace; hospodaření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Majetín za roky 2007 - 2009
Překlad názvu: Analyse of the management of the allowance organization Elementary school and nursery school Majetín through the years 2007 - 2009
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor's thesis deals with the accounting and management of allowance organizations. In the first part are generally defined non-profit organizations. The next part is focused on allowance organizations, their characteristics, way of funding and management, by-line activities, gross profit and funds. In the conclusion of the second part are described the biggest changes in the accounting since January 2010. The final practical part is dedicated to the concrete allowance organization Elementary school and nursery school Majetín and its management through the years 2007 -- 2009.
Klíčová slova: management; accounting; allowance organization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2009
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 22.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce22569_xnakp03.pdf [548,62 kB]
Hodnocení vedoucího22569_takacova.pdf [80,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/22569/podrobnosti