Analýza hrubého domácího a hrubého národního produktu v ČR: Porovnání struktury HDP a HNP pro ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza hrubého domácího a hrubého národního produktu v ČR: Porovnání struktury HDP a HNP pro ČR
Autor práce:
Pánková, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Janíčko, Martin
Osoba oponující práci:
Mirvald, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku hrubého domácího a hrubého národního produktu v České republice a na srovnání kompozice těchto elementárních ukazatelů ekonomické aktivity. Nejdříve je pozornost věnována teoretické stránce tématu. Je vysvětleno, co pojmy HDP a HNP znamenají, jaké jsou metodologické problémy při jejich determinaci, jejich možné dělení podle existujících metodik a způsoby, kterými lze zjistit jejich hodnotu. Další část je zaměřena na podrobnější prozkoumání složení HDP a HNP v ČR, neboť o relevanci používání pouze HDP lze v případě některých států úspěšně pochybovat. Toto bude poukázáno na příkladu vybraného časového období 2004-2008. Následně by pak byla porovnána struktura HDP a HNP. V závěru práce je zhodnoceno, zda je ukazatel HDP v ČR opravdu tak spolehlivý,aby byl upřednostňován před ostatními agregáty a zda jsou rozdíly v hodnotách HDP a HNP natolik značné, jak vyplývá z číselných hodnot. Nakonec je zjištěno, který z ukazatelů je lépe vysvětlován vývojem ekonomiky Eurozóny.
Klíčová slova:
Hrubý národní produkt; Hrubý domácí produkt; Bilance výnosů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2009
Datum podání práce:
15. 5. 2010
Datum obhajoby:
15.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22235_xpanm17.pdf [1,09 MB]
Oponentura:
16957_mirvald.pdf [123,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
22235_janm02.pdf [121,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22235/podrobnosti