NetBeans Gui Builder

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
NetBeans Gui Builder
Autor práce:
Čápek, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Tichý, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je prohloubit čtenářovy znalosti nástroje NetBeans GUI Builder a rozšířit tak jeho možnosti při používání nástroje NetBeans GUI Builder během vytváření grafického uživatelského rozhraní v jazyku Java. Čtenář je postupně seznamován s různými třídami knihovny Swing a na základních příkladech je mu předváděna funkcionalita a vlastnosti těchto tříd. Autor čerpá ze svých vlastních zkušeností s nástrojem NetBeans GUI Builderu a formou popisu-návodu společně s množstvím obrázků ukazuje použití jednotlivých třídy. Po přečtení této práce bude mít čtenář znalosti, které mu pomohou využít přednosti nástroje NetBeans GUI Builder.
Klíčová slova:
NetBeans GUI Builder; NetBeans; GUI Builder

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 9. 2009
Datum podání práce:
30. 6. 2010
Datum obhajoby:
23.08.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22199_xcapp07.pdf [27,90 MB]
Oponentura:
14854_tichy.pdf [34,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
22199_buchalc.pdf [108,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22199/podrobnosti