Geografický informační systém hl.m. Prahy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Geografický informační systém hl.m. Prahy
Autor práce:
Urbánková, Zuzana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šedivá, Zuzana
Osoba oponující práci:
Benáčanová, Helena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá geografickými informačními systémy a to z více úhlů pohledu. První úhel se zabývá těmito systémy pouze všeobecně, popisuje jejich definici a využití. Dalším úhlem je popis konkrétního systému a to je geografického informačního systému hlavního města Prahy. Jedním z cílů práce je zjistit, které úřady jej využívají, oblasti, ve kterých se používá a za jakým účelem, v jakém softwarovém prostředí apod. Dalším cílem je zhodnocení ekonomických aspektů tohoto geografického systému. Jaké náklady a výnosy jsou dosahovány, za jakých podmínek, jejich výše atd. Dalším cílem je komplexní zhodnocení systému pomocí jeho SWOT analýzy. Na vypracování práce se významnou měrou podíleli i sami pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím rozhovorů s autorkou z důvodu absence některých informací v tištěné či elektronické podobě.
Klíčová slova:
Digitální mapa Prahy; WebGIS; geografický informační systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2009
Datum podání práce:
30. 6. 2010
Datum obhajoby:
24.08.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21810_xurbz04.pdf [1,60 MB]
Oponentura:
17388_benacano.pdf [34,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
21810_sediva.pdf [113,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21810/podrobnosti