Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Možnosti webu pro PR (PR 2.0)

Autor práce: Pluháček, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Osoba oponující práci: Horný, Stanislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti webu pro PR (PR 2.0)
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá využitím webu v public relations. Seznamuje s vývojem webu a blíže se zaměřuje na koncept webu 2.0. Část práce se věnuje také oboru public relations. Definuje PR, objasňuje jeho vznik, spojitost s webem a přerod v takzvané PR 2.0. Klíčové je pak propojení teoretických poznatků s možnostmi praktického využití webu v PR. Práce představuje některé nástroje PR 2.0, například RSS, blogy, záložkovací systémy, wiki systémy, sociální sítě nebo tiskové zprávy pro sociální média. Popisuje jejich vznik, funkcionality, ale především možnosti, zásady, pravidla a rizika jejich využití v PR. Práce je také doplněna o etický rozměr, který PR 2.0 přináší.
Klíčová slova: word wide web; PR 2.0; public relations; web 2.0

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti webu pro PR (PR 2.0)
Překlad názvu: Possibilities of the web for the PR (PR 2.0)
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of this thesis is the use of the web in public relations. It describes an evolution of the web and focuses more intensively on a concept of the web 2.0. Some part of the work deals also with the area of public relations. It defines PR, explains their rise, connection to the web and transformation to so called PR 2.0. The key subject is the connection of theoretical knowledge with possibilities of a practical use of web in PR. The thesis presents PR 2.0 tools, for example RSS, blogs, social bookmarking, wikis, social networking or press releases for social media. It describes their birth, functionalities, but primarily possibilities, principles, rules and risks of their usage in PR. The work is completed by an ethic dimension, which PR 2.0 brings, too.
Klíčová slova: web 2.0; public relations; word wide web; PR 2.0

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2008
Datum obhajoby: 24.08.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce15683_xplup01.pdf [2,34 MB]
Oponentura15051_horny.pdf [120,57 kB]
Hodnocení vedoucího15683_krsl01.pdf [140,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/15683/podrobnosti