Možnosti webu pro PR (PR 2.0)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti webu pro PR (PR 2.0)
Autor práce:
Pluháček, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Krsek, Libor
Osoba oponující práci:
Horný, Stanislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá využitím webu v public relations. Seznamuje s vývojem webu a blíže se zaměřuje na koncept webu 2.0. Část práce se věnuje také oboru public relations. Definuje PR, objasňuje jeho vznik, spojitost s webem a přerod v takzvané PR 2.0. Klíčové je pak propojení teoretických poznatků s možnostmi praktického využití webu v PR. Práce představuje některé nástroje PR 2.0, například RSS, blogy, záložkovací systémy, wiki systémy, sociální sítě nebo tiskové zprávy pro sociální média. Popisuje jejich vznik, funkcionality, ale především možnosti, zásady, pravidla a rizika jejich využití v PR. Práce je také doplněna o etický rozměr, který PR 2.0 přináší.
Klíčová slova:
word wide web; PR 2.0; public relations; web 2.0

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2008
Datum podání práce:
15. 12. 2008
Datum obhajoby:
24.08.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
15683_xplup01.pdf [2,34 MB]
Oponentura:
15051_horny.pdf [120,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
15683_krsl01.pdf [140,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/15683/podrobnosti