Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Firm´s Location Sensitivity to the European Union´s Environmental Policies. Pollution haven Hypothesis or Hypothesis?

Autor práce: Koubová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Osoba oponující práci: Jegers, Marc

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Firm´s Location Sensitivity to the European Union´s Environmental Policies. Pollution haven Hypothesis or Hypothesis?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: abstract
Klíčová slova: key 3; key 2; key 1

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Economics of International Trade and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2010
Datum podání práce: 17. 1. 2011
Datum obhajoby: 17.01.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30114_xkouv12.pdf [927,10 kB]
Hodnocení vedoucího30114_klosova.pdf [133,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30114/podrobnosti