The Current Crisis and Eurozone Accession Possibilites. Why Eurozone and who is the Candidate?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Current Crisis and Eurozone Accession Possibilites. Why Eurozone and who is the Candidate?
Autor práce:
Halm, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Meeusen, Wim
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
abstract
Klíčová slova:
key 3; key 2; key 1

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of International Trade and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2010
Datum podání práce:
17. 1. 2011
Datum obhajoby:
17.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30107_xhall12.pdf [1,34 MB]
Hodnocení vedoucího:
30107_klosova.pdf [135,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30107/podrobnosti