Empirical Analysis of EU´s Economic Geeography: Importance of Market Access

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Empirical Analysis of EU´s Economic Geeography: Importance of Market Access
Autor práce:
Janečková, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Semerák, Vilém
Osoba oponující práci:
Villaverde Castro, José
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Abstract
Klíčová slova:
key 3; key 1; key 2

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of International Trade and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2010
Datum podání práce:
17. 1. 2011
Datum obhajoby:
17.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30113_xjanz13.pdf [101,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
30113_semv01.pdf [101,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30113/podrobnosti