Modely vícekriteriálního rozhodování v analýze obalu dat

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modely vícekriteriálního rozhodování v analýze obalu dat
Autor práce:
Mec, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jablonský, Josef
Osoba oponující práci:
Kalčevová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Data Envelopment Analysis is a multi-criteria decision making tool employing set of minimizing criteria (inputs) and set of maximizing criteria (outputs) for evaluating decision making unit efficiency. This method is accompanied by problems in field of input and output weight assignment, whereas benevolent basic model formulation enables decision making unit evaluation to be based on far unevenly distributed weight vector. Furthermore, data envelopment analysis basic model produces dichotomized dividing in form of efficient and inefficient decision making unit sets. Extensive set of efficient units occurs frequently and this causes difficulties in choosing one or less number efficient units. These phenomena appear often simultaneously. An implementation of multi-criteria decision making models into data envelopment analysis is exercised in order to reduce these undesired effects in applications.
Klíčová slova:
DEA; AHP/DEA; Data Envelopment Analysis; multi-criteria decision making; MCDEA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2009
Datum podání práce:
20. 5. 2010
Datum obhajoby:
03.02.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23123_xmecm05.pdf [1,60 MB]
Oponentura:
19186_kalcevov.pdf [116,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
23123_jablon.pdf [97,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23123/podrobnosti