Rizikový a rozvojový kapitál

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rizikový a rozvojový kapitál
Autor práce:
Quittek, Radim
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Valach, Josef
Osoba oponující práci:
Krabec, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis aims to describe the current state of the Private Equity financing in the Czech Republic. This issue is viewed from two angles. The first part is devoted to macro-economic assessment of the current state of Private Equity in the Czech Republic. It aims to describe the current situation, compare it to economies with a developed private equity market and to draw recommendations that will lead to further development of private equity in our country. The focus of the second part is to characterize the Private Equity market from a microeconomic perspective. It aims to describe the functioning of the Private Equity market at the level of individual entities, the business model and analyze and compare the investment strategies of General Partners operating in the Czech Republic.
Klíčová slova:
venture capital; private equity; management buy-out

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2010
Datum podání práce:
5. 1. 2011
Datum obhajoby:
01.02.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29233_xquir01.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
19156_krabect.pdf [61,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
29233_valach.pdf [29,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29233/podrobnosti