Tabák a státní rozpočet

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Tabák a státní rozpočet
Autor práce:
Brabec, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Běláčková, Vendula
Osoba oponující práci:
Písař, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá vliv užívání, distribuce a výroby tabákových výrobků na příjmy a výdaje státního rozpočtu České republiky. V teoretické části jsou představeny jednak některé práce, které do současné doby problém tabáku zkoumají, jednak různé aspekty státního rozpočtu s tabákem spojené, a přináší tak teoretický základ nezbytný pro další práci. Hlavní část pak s ohledem na uvedený teoretický základ vyčísluje dopady vlivů tabakizmu na jednotlivé skupiny příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky. Důraz je kladen na metodologii Mezinárodní směrnice pro určení nákladů zneužívání návykových látek z roku 2001, zvláště na část týkající se právě státních rozpočtů. Práce se nezaměřuje pouze na vliv přímý (na straně příjmů především výnosy spotřební daně), ale i na dopady nepřímé (tedy příjmy a výdaje, které nejsou realizovány). Cílem práce je odpovědět na otázku, zda státní rozpočet v České republice na tabák v konečném součtu spíše doplácí, nebo zda tabákový průmysl v nejširším smyslu státní pokladnu financuje.
Klíčová slova:
výdaje; státní rozpočet ; tabák; příjmy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra institucionální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 5. 2010
Datum podání práce:
21. 9. 2010
Datum obhajoby:
02.02.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26884_xbrap19.pdf [480,76 kB]
Oponentura:
19131_pisp01.pdf [170,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
26884_belv01.pdf [196,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26884/podrobnosti